Preston Comité bewijst nut jumelage.

ALMELO-  Tijdens het politiek beraad van 24 september heeft het Preston Comité nog eens nut en noodzaak van de Jumelage met Preston verdedigd. Zoals bekend heeft het College van B&W van Almelo de raad voorgesteld om de subsidie voor Preston en het Iserlohn comité te beëindigen en alleen door te willen gaan met een financiële bijdrage aan het Denizli comité. Opvallend was dat het College van B&W een heel ander beeld van de activiteiten van het Preston Comité heeft dan de schriftelijke en mondelinge bijdrage van de vertegenwoordiger van het Preston comité. Tijdens de vergadering bleek dat er wellicht een meerderheid van de raadsfracties wil handelen vanuit het adagium (gelijke monniken, gelijke kappen) Ofwel geen ondersteuning voor al de drie comités, ofwel financiële ondersteuning voor alle drie comités. Het Preston comité wil graag doorgaan met de jumelage. De begrotingsbehandeling 2014 in  november aanstaande zal uitsluitsel moeten geven.