Nieuwsflits

Juni 2013

Geruime tijd geleden hebben de drie jumelagecomités op vraag van de gemeente een evaluatie van hun werkzaamheden gehouden. Ook wij als Preston Comité hebben onze bevindingen op papier gezet en in een gesprek met de Burgemeester kenbaar gemaakt. Naar aanleiding van die evaluatie heeft het college besloten om de subsidies van ons en die van het Iserlohn Comité per 1 januari 2014 stop te zetten. Uiteraard hebben we daar bezwaar tegen aangetekend.
De gemeenteraad heeft het besluit van het college van Burgemeester en wethouders ook nog niet willen accepteren. Tijdens een Politiek Beraad willen ze er eerst nog over praten. Ook wij kunnen dan ons zegje doen. Dat Politiek Beraad is eind augustus / begin september. Het is jammer dat we juist deze acties moeten voeren. Dit jaar vieren we namelijk de 65 jarige jumelage met Preston.

image2

Preston Comité