Betekenis Jumelagebank beter onder de aandacht.

Betekenis Jumelagebank in Schelfhorstpark beter onder de aandacht.

mozaiekbankALMELO- Zoals bekend heeft het Preston Comité een mozaïekbank in het Schelfhorstpark geplaatst. De bank is gemaakt door beeldende kunstenaars uit de contactstad Preston (GB) en Almelo. Deze activiteit is voortgekomen uit de goede relatie tussen beide steden.

De burgercomités uit beide steden hebben in het verleden een groot aantal projecten uitgevoerd zowel in Almelo als in de partnerstad Preston GB.
Om de betekenis van de bank in het Schelfhorstpark te verduidelijken wordt een informatietegel geplaatst in de verharding onder de bank. Deze tegel is geschonken door Hagens Natuursteenbedrijf.

In 2018 bestaat de jumelage tussen beide steden 70 jaar. Het Preston Comité wil daar bijzondere aandacht aan schenken en is bezig om in september van dat jaar een “jumelage weekend” te organiseren. Het ligt in de bedoeling de Almelose bevolking daarbij te betrekken.