Preston

In midden Engeland, dichtbij de westkust, ligt aan de monding van de rivier de Ribble, in een landelijk gebied de stad Preston met 120.000 inwoners. P.P.-Proud Preston staat in het stadswapen; de Prestonians zijn trots op hun stad en terecht. Zij kunnen terug zien op een zeer lange geschiedenis. Reeds in 1179 werd door koning Henry II bij oorkonde aan de stad Preston het recht toegekend om een jaarmarkt te houden. Vanaf 1542 wordt de Guild Merchant om de 20 jaar gehouden; de laatste vond plaats in 1992. De Guild duurt een jaar en de gehele bevolking is erbij betrokken. Naast officiële en traditionele gebeurtnissen zijn er wijkfeesten met versierde straten, optochten en manifestaties, onder andere op het gebied van sport en theater. 

pr7De ‘New’ Market Hall, gebouwd in 1974 ter vervanging van de nude van 1875, alsmede een grote overdekte markt, tonen aan dat er nog steeds veel markthandel gedreven wordt. Preston is nog altijd een centrum van handel en industrie. Evenals Almelo, was Preston een belangrijke textielstad. In beide steden is de textielindustrie grotendeels verdwenen. Wellicht mede als gevolg hiervan is de eens druk bevaren haven van Preston in 1985 gesloten. Er is nu een jachthaven en de `Docks’ hebben plaats gemaakt voor een moderne woonwijk met alle voorzieningen. Het oude stadhuis van Preston, gebouwd in 1867, werd in 1947 door brand verwoest. Toen bij die brand een van Engelands grootste klokken, vier ton zwaar, met een laatste doordringende galm naar beneden stortte, ging er een schok door de stad. Er werd een ander gebouw in Preston als stadhuis in gebruik genomen, gebouwd in 1933. In 1971 kreeg dit gebouw de officiele aanduiding ‘Townhall’. 

In 1893 verrees er in de binnenstad een monumentaal gebouw in Griekse stijl, het Harris Museum. Dit museum bezit onder andere een prachtige collectie schilderijen, glas en keramiek. Tevens is in het gebouw de bibliotheek ondergebracht. De ‘Story of P. Gallery’ toont de historie van de stad van prehistorie tot heden. 

De Guild Hall, gebouwd voor de Guild in 1972, bevat een multifunctionele hal, geschikt voor zowel theatervoorstellingen en concerten als voor sportevenementen en snookerwedstrijden, vaak te zien op T.V. Moderne overdekte shopping centra zoals: Fisher Gate, St. George’s of de in Victoriaanse stijl gebouwde Miller Arcade, tonen aan dat Preston als winkelstad een streekfunctie vervult. De stad is het belangrijkste knooppunt van buslijnen in Noordwest Engeland. De rondweg om Preston was het eerste stuk’motorway’ dat in Engeland is aangelegd. De M6 van Schotland naar het zuiden loopt langs Preston. De ligging van Preston biedt vele mogelijkheden voor uitstapjes. Langs de kust liggen mooie badplaatsen als Southport en Lytham St. Ann. De meest bekende is natuurlijk Blackpool, met zijn kilometerslange geïllumineerde boulevard (in de maanden september en oktober); dit moet eenieder, die Preston in die periode bezoekt ook een keer gezien hebben! 

Ten noorden van Preston ligt het prachtige Lake District. Een heerlijk vakantiegebied, maar ook een dagtocht naar Windemere is zeker de moeite waard. U komt bij uw bezoek aan Preston beslist tijd tekort!