Doelstelling

stadhuis2
Informatiebord bij het stadhuis van Almelo

Het doel van de jumelages is: “de bevordering van contacten tussen de inwoners van de contactsteden en de Almelose bevolking om van elkaar te leren en kennis te nemen van elkaars samenleving en cultuur“. Uiteindelijk moet dit leiden tot wederzijds begrip en internationale saamhorigheid.

Er zijn drie comités ingesteld om genoemde doelstelling te bereiken, te weten het het Preston-comité, het Iserlohn-comité en het Denizli-comité.