Na het einde van WOII ontstonden vriendschapsbanden tussen West-Europese steden en dorpen met de omringende landen. De achterliggende in het tijdsbeeld passende gedachte hiervoor was, dat door het bij elkaar brengen van de bevolking van Europese gemeenten en het leren kennen van elkaars leefgewoonten, bestuurs- vormen e.d. een zodanige verstandhouding zou ontstaan dat de kans op oorlogen zou verminderen en de eenwording van Europa bevorderd zou worden. Onder auspiciën van de World Friendship Association vond een jeugduitwisseling met Preston op 17 oktober 1946 plaats.

prestoncomite3

” Met ruim 72.000 inwoners is Almelo een middelgrote gemeente midden in het Twentse land, waar de natuur tot ver in de binnenstad reikt. Door een breed aanbod van winkels, scholen, bedrijven en de sfeervolle binnenstad is Almelo een aantrekkelijke woon-, leer- en werkstad.”