Preston Comité bewijst nut jumelage.

ALMELO-  Tijdens het politiek beraad van 24 september heeft het Preston Comité nog eens nut en noodzaak van de Jumelage met Preston verdedigd. Zoals bekend heeft het College van B&W van Almelo de raad voorgesteld om de subsidie voor Preston en het Iserlohn comité te beëindigen en alleen door te willen gaan met een financiële bijdrage aan het Denizli comité. Opvallend was dat het College van B&W een heel ander beeld van de activiteiten van het Preston Comité heeft dan de schriftelijke en mondelinge bijdrage van de vertegenwoordiger van het Preston comité. Tijdens de vergadering bleek dat er wellicht een meerderheid van de raadsfracties wil handelen vanuit het adagium (gelijke monniken, gelijke kappen) Ofwel geen ondersteuning voor al de drie comités, ofwel financiële ondersteuning voor alle drie comités. Het Preston comité wil graag doorgaan met de jumelage. De begrotingsbehandeling 2014 in  november aanstaande zal uitsluitsel moeten geven.

‘Geen geld voor uitwisseling Preston en Iserlohn’

Dinsdag 24 september 2013, 20:45

“Er is te weinig belangstelling voor de uitwisseling met Iserlohn en Preston” dat is volgens wethouder Van Marle de hoofdreden tot het stoppen van de 3400 euro jaarlijkse subsidie aan de jumelage-comités. Daarentegen is het voorstel de subsidie voor het Denizli-comité te verhogen en te kijken naar nieuwe initiatieven. 

Woordvoerders Meta Meijer en Ton Trienen van de beide comités boden vurig weerwoord tegen de plannen van het college en zaagden stevig aan de poten van de onderbouwing. Albert Eshuis van het Denizli-comité was blij met de plannen voor de verhoging van de subsidie. Volgende week besluit de raad of het instemt met de plannen. Interviews met de commissieleden hoort u op Omroep Almelo.

Nieuwsflits

Juni 2013

Geruime tijd geleden hebben de drie jumelagecomités op vraag van de gemeente een evaluatie van hun werkzaamheden gehouden. Ook wij als Preston Comité hebben onze bevindingen op papier gezet en in een gesprek met de Burgemeester kenbaar gemaakt. Naar aanleiding van die evaluatie heeft het college besloten om de subsidies van ons en die van het Iserlohn Comité per 1 januari 2014 stop te zetten. Uiteraard hebben we daar bezwaar tegen aangetekend.
De gemeenteraad heeft het besluit van het college van Burgemeester en wethouders ook nog niet willen accepteren. Tijdens een Politiek Beraad willen ze er eerst nog over praten. Ook wij kunnen dan ons zegje doen. Dat Politiek Beraad is eind augustus / begin september. Het is jammer dat we juist deze acties moeten voeren. Dit jaar vieren we namelijk de 65 jarige jumelage met Preston.

image2

Preston Comité